Omgevingsfonds

Financiële participatie
Een belangrijk onderdeel van het plan voor het windpark is de mogelijkheid voor financiële participatie. Dat wordt bij Windpark Bijvanck ingevuld door een omgevingsfonds te vormen. 

Omgevingsfonds
Per jaar stellen we 25.600 euro uit de opbrengst van de windmolens beschikbaar aan de omgeving.
Hiervan is 5000 euro bedoeld voor de kern Loil, 5000 euro voor de kern Angerlo en 15.600 euro voor de omwonenden binnen 1200 meter van het windpark.
Het is voornamelijk aan de omgeving om te bepalen hoe dit zogeheten omgevingsfonds wordt besteed.

Er wordt door omwonenden gewerkt aan de oprichting van een stichting die het omgevingsfonds beheert. Wij ondersteunen hierbij waar mogelijk en gewenst, en zullen in samenspraak met de omwonenden hierover communiceren.

U blijft hiervan op de hoogte via onze nieuwsbrief. Aanmelden daarvoor kan hieronder.