Overheidsbeleid

De overheid streeft er naar om in 2020 14% van alle energie die we in Nederland gebruiken op een duurzame manier op te wekken. In 2050 moet dat zelfs 100% zijn. Het Rijk en de provincies hebben met elkaar afgesproken hoe zij deze doelstelling gaan halen. Windenergie kan voor een belangrijk deel in deze doelstelling voorzien. Met die achtergrond onderzoekt de provincie Gelderland de mogelijkheden om een windenergieproject te realiseren in de omgeving Angerlo.