Provinciaal beleid

De provincie Gelderland heeft haar ambities op het gebied van klimaat en energie vastgelegd in het Programma Energietransitie. Met betrekking tot hernieuwbare energie is het doel 14 procent duurzame energieopwekking binnen de provincie in 2020.

Wat betreft windenergie is die ambitie vervolgens geconcretiseerd. Op 26 september 2012 heeft Provinciale Staten besloten om de doelstelling voor windenergie te verhogen van 140 MW in 2015 naar 210 MW in 2020. Deze ambitieuze doelstelling levert tevens een bijdrage aan de landelijke doelstelling met betrekking tot windenergie op land.

In het laatste akkoord tussen het Rijk en de provincies, is de doelstelling voor Gelderland verhoogd naar 230,5 MW.

De provincie werkt aan een nieuwe Omgevingsvisie. Naar verwachting wordt eind 2013 de definitieve Omgevingsvisie vastgesteld door Provinciale Staten.

In het ontwerp van deze Omgevingsvisie is aangegeven dat de provincie streeft naar een betrouwbare, betaalbare en hernieuwbare energievoorziening en naar energieneutraliteit in 2050. Dit doet de provincie vanuit de verantwoordelijkheid voor de leefomgeving, om minder afhankelijk te worden en om gebruik te maken van de economische mogelijkheden die dit biedt. Hiervoor wil men onder andere een omslag maken van gebruik van fossiele energie naar gebruik van hernieuwbare energie. Windenergie maakt daar een belangrijk onderdeel van uit.

Tevens geeft de provincie aan dat een hernieuwbare energievoorziening om veel ruimte vraagt: ‘Waar fossiele energie ver van huis uit de bodem wordt gehaald en minder zichtbaar is, wordt de meeste hernieuwbare energie ter plekke bovengronds opgewekt en moet een plaats krijgen in het landschap. De transitie naar een energieneutraal Gelderland zal dan ook steeds zichtbaarder worden in het landschap’.