Procedures

Om een windpark te kunnen bouwen, moeten er verschillende ruimtelijke procedures worden doorlopen. Voor Windpark Bijvanck zijn deze inmiddels allemaal afgerond.

De belangrijkste procedure was dat het provinciaal inpassingsplan onherroepelijk werd en dat de omgevingsvergunning voor het windpark onherroepelijk werd. Met de uitspraak van de Raad van State op 4 april 2018 werden deze onherroepelijk.