Aankondiging sonderen

13 april 2016 Matthijs Oppenhuizen

Raedthuys is bezig met het opstellen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Deze vergunning is nodig voor de bouw van de windmolens. Om een volledige aanvraag in te dienen, is door de provincie aan ons gevraagd om een ontwerpfunderingstekening te maken. Deze tekening maakt globaal duidelijk hoe de fundering van de windmolen er uit komt te zien. Om een funderingstekening te maken is het noodzakelijk om de opbouw van de bodem in beeld te brengen. Dit gebeurt door middel van sonderen.

Wij hebben MOS Geotechniek de opdracht verleend om de sondering uit te voeren. Aanstaande donderdag (14 april) worden de werkzaamheden in het land voorbereid. Het sonderen zal in de periode van 19 tot en met 22 april plaatsvinden. U zult van deze werkzaamheden geen hinder ondervinden.