Aanleg van in- en uitrit naar windmolens

13 februari 2020

De afgelopen twee weken zocht een gespecialiseerd bedrijf in het gebied van het windpark naar niet-gesprongen explosieven. De werkzaamheden zijn recent afgerond en goed verlopen. Er zijn geen explosieven gevonden

In- en uitrit naar windmolens en fietspad Ganzepoelweg
In de week van 16 maart begint volgens de huidige planning de aanleg van een tijdelijke in- en uitrit van en naar de windmolenlocaties. Deze in- en uitrit sluit aan op de Ganzepoelweg ter hoogte van de kruising met de Didamse Wetering. Op deze plattegrond ziet u aangegeven hoe de situatie tijdens de bouw van het windpark is.

Het fietspad langs de Ganzepoelweg wordt iets verlegd zodat er een ruime in- en uitrit naar de windmolens is voor het vrachtverkeer. Het fietspad kruist deze in- en uitrit. Dat zorgt ervoor dat fietsers hier ook tijdens de bouw van het windpark gebruik van kunnen maken. Er worden verschillende verkeersmaatregelen zoals voldoende waarschuwingsborden genomen om de verkeersveiligheid te bewaken. Dit is een tijdelijke situatie. Na de bouw van het windpark wordt het fietspad weer teruggebracht tot het huidige tracé.

Tijdens het aanleggen van de in- en uitrit is dit deel van de Ganzepoelweg circa een week afgesloten voor doorgaand verkeer, behalve voor fietsers. Uiteraard kunnen alle hulpdiensten ook het wegvak passeren als dat nodig is. Voor aanvang van de werkzaamheden worden er borden geplaatst die aangeven wanneer de weg tijdelijk wordt afgesloten. Tijdens de afsluiting is er een omleidingsroute via de Pieriksestraat en Eldriksestraat. Aannemer KWS heeft afstemming met de gemeente Zevenaar over het uitvoeren van deze werkzaamheden.

Planning en route regulier vrachtverkeer
Volgens de huidige planning begint de aannemer in de week van 6 april met de aanleg van de wegen en kraanopstelplaatsen. Voor deze werkzaamheden staat nu circa zeven weken gepland. Hiervoor moet zand en grind worden aan- en afgevoerd. Deze vrachtwagens rijden over dezelfde route als de vrachtwagens die later dit jaar de windmolenonderdelen aanvoeren. Dat betekent dat de vrachtwagens via de N338 aankomen, bij Angerlo de N338 verlaten en dan verder via de Ganzepoelweg tot de locaties van de windmolens rijden. Terug volgen ze dan dezelfde route. Op deze plattegrond ziet u de route afgebeeld.

Volgens de huidige planning begint eind april / begin mei het werk aan de fundamenten, waaronder heiwerkzaamheden en de aanvoer van beton.

De planning is onder voorbehoud, hier kunnen nog wijzigingen in komen. Als daar sprake van is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.