Aanleg wegen en kraanopstelplaatsen verloopt voorspoedig

22 mei 2020

Op 28 april begon aannemer KWS met de aanleg van de wegen en kraanopstelplaatsen aan de oostkant van de Ganzepoelweg. Deze werkzaamheden verlopen voorspoedig, zoals ook deze foto’s van aannemer KWS is te zien:

Foto 1: Aanleg van toegangsweg naar de windmolenlocaties.
Aanleg toegangswegen

Foto 2: De weg en één van de kraanopstelplaatsen gezien vanuit de lucht, kijkend richting de Ganzepoelweg.
Aanleg kraanopstelplaatsen

Voorbereiden op heien
De aanleg van de wegen en kraanopstelplaatsen duurt volgens de huidige planning nog tot en met medio juni. Daarmee komt de volgende stap in het bouwproces dichterbij: het heien van de funderingspalen. Volgens de huidige planning beginnen in de week van 25 mei hiervoor de voorbereidende werkzaamheden. Bij de twee oostelijke windmolenlocaties worden in de week van 25 mei de locaties van de heipalen voorgeboord. Doordat deze grote boor de grond al opent, kan de heipaal makkelijker in de grond worden gebracht. In de week van 1 juni wordt er voorgeboord bij de twee westelijke windmolenlocaties.

De planning is nu dat het heien in de week van 8 juni begint bij windmolen drie en een week later bij windmolen vier. Dit zijn de twee oostelijke windmolens. Het heien kan geluidshinder veroorzaken. Overigens wordt het heien uitgevoerd door aannemer Van Hattum en Blankevoort.

Asfalt, netaansluiting en bomen
In de week van 15 juni wordt ook voor het eerst asfalt aangelegd over de wegen en kraanopstelplaatsen. Verder begint netbeheerder Liander volgens de huidige planning in de tweede helft van juni met de aanleg van de elektriciteitskabels die ervoor zorgen dat de windmolens straks de elektriciteit aan het net kunnen leveren. Indien u in de buurt van het tracé van de netaansluiting woont, neemt Liander contact met u op.  

Daarnaast moeten waarschijnlijk enkele extra bomen worden gekapt langs de Ganzepoelweg om te zorgen dat de onderdelen van de windmolens later dit jaar kunnen worden aangevoerd. Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd.