Belangrijke stap voor windpark Bijvanck

08 december 2016 Matthijs Oppenhuizen

Er is een belangrijke stap gezet voor windpark Bijvanck. Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland hebben op 6 december 2016 het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen officieel vastgesteld. Volgens het dagelijks bestuur van de provincie is het ruimtelijk gezien mogelijk om vier windmolens ten zuiden van Angerlo te plaatsen.

In het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen staan normen waaraan de windturbines moeten voldoen. Dat gaat onder meer over de regels voor de natuur, slagschaduw en geluid. Het initiatief voor deze windmolens komt van Raedthuys. Raedthuys kiest welk type windmolen er wordt gebouwd, maar moet zich daarbij houden aan de regels die nu zijn vastgesteld.

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen liggen van 16 december 2016 tot en met 26 januari 2017 voor iedereen ter inzage. Iedereen die wil, kan deze informatie lezen. Ook is het mogelijk om erop te reageren via een zienswijze. Deze zienswijze moet worden ingeleverd bij de provincie Gelderland.

De stukken met daarin alle regels staan vanaf donderdag 8 december 2016 op de website van de provincie Gelderland. Die kunt u hier vinden.

Het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen worden ook gepresenteerd tijdens een inloopavond. Deze bijeenkomst is op dinsdag 13 december 2016 in zaal Luiking aan de Van Voorstweg 1 in Didam. Iedereen die meer informatie wil over de plannen is hier welkom. Er wordt uitleg gegeven over de regels, de plannen en hoe de procedure nu verder gaat. Het is niet mogelijk om deze avond ter plekke een zienswijze in te dienen. Een zienswijze moet echt officieel bij de provincie worden ingeleverd.

Gedeputeerde Staten van Gelderland lezen alle zienswijzen die worden ingediend over de plannen. Aan de hand daarvan wordt bepaald of het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen nog moeten worden aangepast, voordat deze definitief door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. Daarna is het aan Provinciale Staten van Gelderland om het inpassingsplan en de vergunningen te beoordelen.