Betonstorten funderingen verloopt voorspoedig

19 augustus 2020 Matthijs Oppenhuizen

Het betonstorten van de funderingen verloopt voorspoedig: het beton bij windmolens 3 en 4 is gestort.

Op 20 augustus wordt het beton voor windmolen 2 gestort. Op 26 augustus gebeurt dat bij windmolen 1. Dat zijn de twee windmolens aan de westkant van het windpark. Het betonstorten neemt hiermee iets meer tijd in beslag dan volgens de originele planning. Dat komt door de hittegolf: het was enige dagen te warm om het beton te storten, omdat het anders te snel zou uitdrogen. Klik hier voor een foto van het betonstorten bij windmolen 3.

Volgende fase: aanvoer windmolenonderdelen
Als de funderingen klaar zijn, zijn de zogeheten civiele werkzaamheden grotendeels afgerond.
Vervolgens wordt de parkbekabeling aangelegd en het inkoopstation geplaatst. Dit zijn de elektriciteitskabels in het windpark zelf die vanaf de windmolens naar het inkoopstation van de netbeheerder bij het windpark lopen. Deze werkzaamheden starten eind augustus en zijn medio oktober afgerond. De daarop volgende stap is dat de windmolenonderdelen worden aangevoerd en de windmolens zelf worden gebouwd. De planning is nu dat de eerste onderdelen begin november dit jaar worden aangevoerd en dat kort daaropvolgend de bouw van de windmolens begint. Daaraan voorafgaand plaatst windmolenleverancier Vestas enkele extra bouwketen op het terrein van het windpark. Zodra we preciezer weten wanneer de eerste windmolenonderdelen worden aangevoerd, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.

Aanleg netaansluiting volgende week hervat
Om de elektriciteit die de windmolens opwekken op het elektriciteitsnet te krijgen, wordt een zogeheten netaansluiting aangelegd. Dit is een elektriciteitskabel tussen het windpark en het punt waar deze wordt aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Bij Windpark Bijvanck volgt deze kabel een tracé van enkele kilometers lang vanaf het transformatorstation van netbeheerder Liander in Zevenaar tot aan het windpark. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma A. Hak, in opdracht van Liander. Op deze afbeelding ziet u het tracé waarlangs de kabel wordt gelegd. Zoals u op de afbeelding ziet, begint het tracé bij het transformatorstation van Liander in Zevenaar, onderaan op de plattegrond. Uiteindelijk komt de kabel uit bij het windpark (bij benadering staan de vier windmolens op de plattegrond aangegeven met de rode stippen).

De kabel van de netaansluiting wordt voornamelijk in zogeheten open ontgraving gelegd: er wordt een sleuf gegraven en daar wordt de kabel ingelegd. Op bovenstaande afbeelding zijn die delen met rood aangegeven. Als er obstakels moeten worden gekruist – zoals een weg -, gebeurt dat met een zogeheten gestuurde boring (blauw opgegeven op de plattegrond). Dat betekent dat een boor die op afstand wordt bestuurd zich door de grond boort en dat vervolgens de kabel door deze opening wordt getrokken. De meeste van deze boringen zijn overigens al voor de bouwvak uitgevoerd.

Deze week beginnen de werkzaamheden aan de netaansluiting weer. Er wordt vanuit de richting Zevenaar naar het windpark gewerkt. Een precieze planning is lastig te geven, maar vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat in augustus langs de N813 / Doetinchemseweg bij Didam / Greffelkamp wordt gewerkt, in september in de buurt van Loil in september en oktober langs de Doesburgseweg tot aan het windpark. Door onvoorziene omstandigheden kan deze planning nog wijzigen.