Betonstorten voor funderingen

10 juli 2020 Matthijs Oppenhuizen

Zoals gemeld in het nieuwsbericht van 23 juni is het heien inmiddels afgerond. Op de windmolenlocaties wordt nu grond afgegraven, de koppen van heipalen worden gesneld en alle wapening van de vier fundamenten wordt gevlochten.

(zie deze foto voor de wapening van één van de fundamenten). 

Dat betekent dat een volgende fase van de bouw aanstaande is: het betonstorten van de funderingen. Volgens de huidige planning begint dit op 15 juli bij windmolen 4 (de meest oostelijke windmolen van het windpark).

De planning is nu dat op 28 juli het beton bij windmolen 3 wordt gestort, op 7 augustus bij windmolen 2 en tot slot op 20 augustus bij windmolen 1.

Er wordt dan beton gestort over alle wapening binnen de bekisting. Per fundament zijn er enkele tientallen vrachtwagens nodig die beton aanvoeren. Dit gaat om betonwagens van reguliere afmetingen. Het beton voor een fundering wordt verspreid over één dag aangevoerd, zodat het gelijkmatig wordt aangebracht. Dat betekent dat er enkele dagen veel betonwagens naar en van de locatie van het windpark rijden. Vervolgens heeft het beton enkele weken nodig om voldoende uit te harden. Dan zijn de funderingen klaar.

Aanleg parkbekabeling en netaansluiting
Verder wordt in de week van 17 augustus volgens de huidge planning begonnen met de parkbekabeling. Dit zijn de elektriciteitskabels in het windpark zelf die vanaf de windmolens naar het inkoopstation van netbeheerder Liander bij het windpark lopen. Liander is al wel begonnen met de aanleg van de elektriciteitskabels naar het windpark toe. Deze werkzaamheden duren volgens de huidige planning tot oktober.