Bouw van windpark en financiële participatie

20 december 2018

Nu door de uitspraak van de Raad van State het inpassingsplan, de omgevingsvergunning, de watervergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming onherroepelijk zijn geworden, bereiden wij de bouw van de windmolens voor. Eerder meldden we dat we verwachten dat de bouw medio 2019 begint. Dat is op dit moment nog steeds de planning, maar concreter kunnen we deze op dit moment niet maken. We melden het uiteraard als de planning meer in detail bekend is.

Omdat het inmiddels twee maanden geleden is sinds ons vorige bericht en omdat de zomerperiode in aantocht is, leek het ons goed om dit te melden. Zo weet u wat nu de stand van zaken is. De kans is naar onze inschatting erg klein dat er in de zomerperiode ontwikkelingen rond het windpark zijn. In het najaar zal er waarschijnlijk meer duidelijk worden over bijvoorbeeld welke werkzaamheden er nodig zijn en wanneer deze worden uitgevoerd. Daarvan houden we u vanzelfsprekend op de hoogte.

Financiële participatie
Wij hebben een aanbod voor financiële participatie voor de omgeving, zoals eerder gemeld. Dat bestaat uit een jaarlijks bedrag van 25.600 euro. Dit geld is beschikbaar vanaf het jaar dat de windmolens stroom opwekken. Daarvan is 15.600 euro per jaar beschikbaar voor de direct omwonenden en 10.000 euro per jaar voor de dorpen Angerlo en Loil.

Na de uitspraak van de Raad van State zijn wij met enkele direct omwonenden in gesprek gekomen hierover. Daarin is het vooral gegaan over hoe dit geld goed kan worden beheerd en zodanig kan worden besteed dat het de omgeving ten goede komt. Het is wat ons betreft vooral de omgeving zelf die bepaald waaraan het wordt besteed. We hebben daar met deze direct omwonenden over gesproken en ook ter informatie en inspiratie reglementen van andere (gebieds)fondsen verzameld. Zo wordt geprobeerd een goede structuur te maken om het geld te beheren. Daar gaan deze bewoners nu mee aan de slag. We hebben daarover contact met ze en houden u ook van de voortgang daarvan op de hoogte.

Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk. U komt met ons in contact via windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.