Datum zitting Raad van State bekend

09 januari 2018 Matthijs Oppenhuizen

Zoals eerder gemeld, zijn er beroepen ingesteld tegen het inpassingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark. De Raad van State (RvS) gaat hier een uitspraak over doen. Onlangs is de datum voor de zitting bij de RvS bekend gemaakt: 28 februari 2018. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Raad van State in Den Haag en begint om 10.00 uur.

De RvS geeft aan het dossier grondig te hebben bestudeerd en dat tijdens de zitting het accent er daarom op ligt dat de betrokken partijen vragen van de RvS beantwoorden.

De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden verlengd door de RvS. Wij zullen u uiteraard ook op de hoogte houden van de uitspraak.

Ontheffing Wet natuurbescherming
Verder is, zoals ook eerder gemeld, de definitieve ontheffing voor de Wet natuurbescherming verleend door de provincie Gelderland. Deze lag vanaf 5 oktober 2017 tot en met 16 november 2017 ter inzage. Belanghebbenden konden in deze periode beroep instellen tegen de ontheffing en er is ook beroep ingesteld. Deze beroepen worden ook behandeld door de Raad van State en dit gebeurt in dezelfde zitting op 28 februari. 

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk.

U komt met ons in contact via  windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.