Definitieve ontheffing Wet natuurbescherming

16 oktober 2017 Matthijs Oppenhuizen

De definitieve ontheffing op de Wet natuurbescherming voor Windpark Bijvanck is verleend door de provincie Gelderland.

De ontwerp-ontheffing lag van 23 juni 2017 tot en met 4 augustus 2017 ter inzage. Iedereen kon hierop een zienswijze indienen. In reactie op de ingediende zienswijzen is een zienswijzennota opgesteld. Daarin reageert de provincie op de zienswijzen. De ontheffing is nu dus definitief verleend. Deze ligt vanaf 5 oktober 2017 tot en met 16 november 2017 ter inzage. Belanghebbenden kunnen in deze periode beroep instellen tegen de ontheffing. 

Meer over de procedure kunt u hier lezen op de website van de provincie Gelderland. Daar vindt u ook de officiële stukken die horen bij de ontheffing op de Wet natuurbescherming.

Inpassingsplan en omgevingsvergunning
Reeds eerder is het inpassingsplan vastgesteld en de omgevingsvergunning verleend. Hiertegen zijn beroepen ingesteld. Hierover moet de Raad van State een uitspraak doen. Wij beginnen niet met de bouw van de windmolens totdat de Raad van State een voor ons positieve uitspraak heeft gedaan. Wel gaan wij alvast verder met de uitwerking van het windpark, als voorbereiding op de daadwerkelijke bouw.

SDE+-subsidie aangevraagd
Een belangrijke voorbereidingshandeling is het aanvragen van de SDE+-subsidie. Een van de vereisten voor het krijgen van deze subsidie is dat wij beschikken over de omgevingsvergunning. Deze is dus verleend. We hebben daarom onlangs de SDE+-aanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk.

U komt met ons in contact via  windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.