Eerste werkzaamheden in januari 2020

19 december 2019

De eerste bouwactiviteit voor het windpark is het aanleggen van de netaansluiting. Netbeheerder Liander legt een nieuwe kabel aan die zorgt dat de windmolens straks de opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnetwerk kunnen leveren. Vanaf januari 2020 is Liander in de omgeving actief.
De huidige, voorlopige planning is dat vanaf februari 2020 de wegen en kraanopstelplaatsen worden aangelegd. De wegen verbinden de openbare weg en de windmolenlocaties met elkaar. De kraanopstelplaatsen zijn verharde vlakken naast de windmolens waar een kraan kan staan om de onderdelen omhoog te hijsen. Hierna wordt er geheid voor de fundamenten en wordt het beton voor de fundamenten gestort.

De planning op dit moment is dat in augustus 2020 de wegen, kraanopstelplaatsen en fundamenten gereed zijn.
Vervolgens worden de windmolenonderdelen aangevoerd en gehesen. Dit zal, zoals nu is voorzien, vanaf november 2020 gebeuren.

Actuele stand van zaken via nieuwsbrief
De planning voor met name de wegen, kraanopstelplaatsen en fundamenten is nog nadrukkelijk onder voorbehoud. We zijn in overleg met de aannemer die deze werkzaamheden uitvoert over de planning waardoor hier mogelijk nog wijzigingen in kunnen optreden. Via onze nieuwsbrief en de website houden we u op de hoogte van de stand van zaken en wijzigingen in de planning. Deze nieuwsbrief en website zijn voorafgaand en tijdens de bouw ons belangrijkste communicatiemiddel. 

Contactgegevens
Als u nu of straks tijdens de bouw vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via windparkbijvanck@raedthuys.nl of u kunt bellen met Matthijs Oppenhuizen op 06-57870755, omgevingsmanager bij Pure Energie.

Route regulier bouwverkeer
Voor de aanleg van de wegen, kraanopstelplaatsen en funderingen zijn veel transporten nodig. Deze aan- en afvoer van zand, grind en beton gebeurt door vrachtwagens van reguliere afmetingen die in principe overdag en doordeweeks rijden. Er is in deze periode veel activiteit op en rond de bouwplaats. Welke route deze vrachtwagens volgen, is nog niet bekend. We zijn in nauw overleg met de aannemer die deze werkzaamheden uitvoert om hier duidelijkheid over te krijgen. Zodra deze route bekend is, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.

Route aanvoer windmolenonderdelen
De aanvoer van de windmolenonderdelen gebeurt via speciaal transport. Zo is de vrachtwagencombinatie die bijvoorbeeld de wieken moet aanleveren enkele tientallen meters lang. Deze transporten beginnen eind 2020. Dit zijn er veel minder in aantal dan voor het reguliere bouwverkeer en beslaat een kortere periode. Dit transport wordt vaak ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd. De route van dit transport is als volgt:

  • Het transport rijdt over provinciale weg N338 naar Angerlo, komend uit de richting Giesbeek.
  • Bij Angerlo verlaat het transport de N338 en gaat rechtsaf verder op de Ganzepoelweg.
  • Het transport volgt de Ganzepoelweg tot de locaties van de windmolens die liggen aan weerszijden van de Ganzepoelweg, parallel aan de Didamsche Wetering. 

Klik hier voor een plattegrond waarop deze route staat aangegeven.

Op deze route worden tijdelijke aanpassingen gedaan om te zorgen dat deze vrachtwagens veilig en vlot bij het windpark aankomen. Zo worden enkele verkeersborden tijdelijk weggehaald, bochten verruimd door middel van rijplaten en wordt ruimte gemaakt om rotondes beter te kunnen passeren. Deze aanpassingen worden na afronding van de transporten op kosten van het windpark hersteld.