Heien verloopt voorspoedig

23 juni 2020 Matthijs Oppenhuizen

Het heien voor de funderingen is in volle gang: windmolens 3 en 4 aan de oostkant van het windpark zijn gereed. Vanaf deze week wordt er geheid bij windmolen 2 en daarna bij windmolen 1 (aan de westkant van het windpark).

De planning is nu dat in de week van 29 juni het heien klaar is. Klik hier voor een foto van de heistelling (foto van aannemer KWS).

Ontgraven, ankerkooi en koppensnellen
Intussen staan bij windmolens 3 en 4 de volgende werkzaamheden op stapel: ontgraven, koppensnellen en ankerkooien plaatsen.

De bovenste laag grond op de windmolenlocatie wordt afgegraven. Zo komt het bovenste deel van de heipalen vrij te liggen. Het beton van dit bovenste deel wordt verwijderd. Daardoor komt de wapening in de heipalen bloot te liggen. Deze wapening wordt in de volgende stap vervlochten aan de wapening van het fundament en de ankerkooi. Deze ankerkooi zorgt weer voor de verbinding van het fundament met de windmolen. Als straks het beton rond alle wapening is gestort, vormen de heipalen, het fundament en de windmolen één geheel.

Ter illustratie ziet u hier een foto van een ander windpark in aanbouw. Hier is het bovenste deel van de heipalen al ontgraven. Het beton dat u ziet, wordt weggebikt en daaraan wordt de wapening vast gevlochten.

Het plaatsen van de ankerkooien, ontgraven en koppensnellen begint weer bij windmolens 3 en 4, en daarna wordt dit bij windmolens 1 en 2 uitgevoerd. De verwachting is dat in de week van 29 juni ook het vlechten van de wapening van windmolen 4 begint.