Keuze voor windmolen en planning bouw

17 oktober 2019

We hebben onlangs bepaald welk type windmolen er wordt gebouwd. Het wordt het type V117 van het merk Vestas. Deze windmolen heeft een ashoogte van 116,5 meter en een rotordiameter van 117 meter. Dat betekent dat wieken 58,5 meter lang zijn. De tiphoogte – het bovenste puntje van de wiek als deze rechtovereind staat – wordt daarmee 175 meter.

Deze windmolens wekken naar verwachting circa 9 miljoen kWh per stuk per jaar op. Het gehele windpark wekt dus naar verwachting 36 miljoen kWh per jaar op.
Ter vergelijking: in 2017 werd in de gemeente Zevenaar 222,5 miljoen kWh aan elektriciteit verbruikt. Windpark Bijvanck kan dus 16 procent van de elektriciteit die wordt verbruikt in de gemeente Zevenaar duurzaam opwekken.

In de omgevingsvergunning voor het windpark is vastgelegd dat de ashoogte minimaal 99 meter wordt en maximaal 124 meter. De rotordiameter mag minimaal 100 en maximaal 122 meter zijn. De Vestas V117 blijft dus binnen deze bandbreedte die in de vergunning is vastgelegd.

Met behulp van het programma Windplanner hebben we een visualisatie gemaakt van het windpark met daarin opgenomen de Vestas V117. Deze visualisatie toont dus exact hoe het windpark eruit komt te zien. 

Truisweg Didam

Start bouw begin 2020
De start van de bouw van het windpark is beoogd in begin 2020. Aanvankelijk was de planning om in 2019 te beginnen met de eerste werkzaamheden, maar dat is nu aangepast. De voorbereidingen vroegen meer tijd dan we enige tijd geleden dachten.

De eerste werkzaamheden die worden verricht, is het verzorgen van de netaansluiting. Netbeheerder Liander legt een nieuwe kabel aan die ervoor zorgt dat de windmolens straks de opgewekte elektriciteit aan het elektriciteitsnetwerk kunnen leveren. Vanaf januari 2020 zal Liander zichtbaar in de omgeving van het windpark actief zijn.

Vanaf februari 2020 worden de wegen en kraanopstelplaatsen aangelegd. De wegen verbinden de openbare weg en de locaties van de windmolens met elkaar. De kraanopstelplaatsen zijn verharde vlakken naast de windmolens waar een kraan kan staan om de onderdelen omhoog te hijsen.

Hierna worden de fundamenten van de windmolens gestort. Er wordt dan veel beton aangevoerd. De huidige planning is dat in juni de wegen, kraanopstelplaatsen en fundamenten gereed zijn.

Vervolgens worden de windmolenonderdelen aangevoerd en gehesen. Dit zal in november 2020 gebeuren. In de periode tussen het afronden van de fundamenten (juni) en de start van de opbouw van de windmolens zelf zal er weinig activiteit zijn op de bouwplaats.

De planning is onder voorbehoud, omdat onder andere weersomstandigheden hier invloed op kunnen hebben. Als er grote wijzigingen in optreden, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website.

Routes bouwverkeer en aanvoer windmolenonderdelen
Voor de bouw van windmolens zijn veel vrachtbewegingen nodig. Met name tijdens de aanleg van de wegen, kraanopstelplaatsen en fundamenten wordt er veel zand, grond en beton aan- en afgevoerd naar de locaties van de windmolens. Dit gebeurt met vrachtwagens van reguliere afmetingen.

De aanvoer van de windmolenonderdelen gebeurt via speciaal transport. Zo is de vrachtwagencombinatie die bijvoorbeeld de wieken moet aanleveren enkele tientallen meters lang. Dit transport wordt vaak ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd.

In de komende maanden bepalen we samen met onze leveranciers de meest optimale routes voor het bouwverkeer en de windmolenonderdelen. We informeren u daar nog dit jaar over.

Communicatie en contact tijdens de bouw
Voorafgaand aan de bouw zullen we meer informatie delen over de planning en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Dat doen we met name via onze nieuwsbrief en deze website. Als u nu of straks tijdens de bouw vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarover contact met ons opnemen via windparkbijvanck@raedthuys.nl of u kunt bellen met Matthijs Oppenhuizen op 06-57870755, omgevingsmanager bij Pure Energie.