Lampen op de windmolens

30 april 2019

De windmolens van Windpark Bijvanck krijgen een ashoogte van maximaal 124 meter en een rotordiameter van maximaal 122 meter. De tiphoogte wordt daarmee maximaal 185 meter. In verband met luchtvaartveiligheid moeten er in Nederland lampen op windmolens met een tiphoogte van 150 meter of meer. De windmolens van Windpark Bijvanck krijgen dus ook lampen.

We hebben hiervoor een zogeheten verlichtingsplan opgesteld en ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de instantie die toetst of de lampen voldoen aan de regelgeving. Recent hebben we toestemming gekregen van ILT op ons verlichtingsplan.

In dat plan staan de volgende voorwaarden opgenomen:

 • Overdag knippert op drie van de vier windmolen een witte lamp. Dit is alleen een lamp bovenop de gondel van de windmolen. De drie lampen zullen gelijktijdig knipperen, om een rustiger beeld te krijgen.

 • ’s Avonds en ’s nachts brandt op alle vier de windmolens een rode lamp bovenop de gondel en per windmolen twee rode lampen halverwege de mast. Deze lampen zijn vastbrandend en zullen dus niet knipperen.

 • De rode lampen mogen ’s avonds en ’s nachts bij helder weer worden gedimd:
  - Bij een zicht van meer dan 5 kilometer mag de lichtsterkte van de rode lampen met 70 procent worden teruggebracht.
  - Bij een zicht van meer dan 10 kilometer mag de lichtsterkte van de rode lampen met 90 procent worden teruggebracht.

  Daarvoor worden zichtmeters op de windmolens geplaatst.

 • De lampen halverwege de mast worden zodanig geplaatst dat de wieken er niet voorlangs gaan. Zo wordt voorkomen dat er alsnog een soort knipperende lamp ontstaat.

 • In het plan is opgenomen dat er maatregelen mogen worden genomen om te beperken dat het licht vanaf de gondel naar de grond schijnt zodat het licht minder zichtbaar is vanuit bijvoorbeeld woningen in de omgeving.

We hebben geprobeerd toestemming te krijgen om overdag twee windmolens te mogen voorzien van een knipperend wit licht op de gondel, maar ILT houdt eraan vast dat dit op minimaal drie windmolens het geval moet zijn.

Lichthinder voor omwonenden beperken
We zijn in overleg met windmolenfabrikanten om een uiteindelijk type windmolen te kiezen voor Windpark Bijvanck. Onderdeel van die gesprekken is dat we de fabrikanten ook uitdrukkelijk aangeven dat we het belangrijk vinden dat de lichthinder voor omwonenden wordt beperkt. Dat willen we vooral bereiken door te zorgen dat licht vanaf de gondel minder naar de grond schijnt en dus minder zichtbaar wordt vanuit woningen in de omgeving. We dragen daarvoor ook zelf mogelijke oplossingen aan bij de fabrikanten en doen er zoveel mogelijk aan om tot concrete maatregelen op dit gebied te komen. Als daarin ontwikkelingen zijn, melden we dat via onze website en nieuwsbrief.

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk.
U komt met ons in contact via windparkbijvanck@raedthuys.nl  of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.