Op de markt praten over windmolens

24 januari 2017 Matthijs Oppenhuizen

Iedereen die meer wil weten over windpark Bijvanck kan vrijdag 3 februari terecht op de markt van Zevenaar. Twee medewerkers van energiebedrijf Raedthuys Pure Energie, de initiatiefnemer van deze vier windmolens in de gemeente Zevenaar, staan hier dan met een kraam om iedereen die daar behoefte aan heeft te woord te staan. Het is ook mogelijk om met hen in gesprek te gaan over windmolens in het algemeen, klimaatverandering en de energietransitie.

Bij de marktkraam staan Pim van Bussel en Matthijs Oppenhuizen. Van Bussel is de projectleider van windpark Bijvanck en Oppenhuizen de adviseur omgevingsmanagement. Namens Raedthuys Pure Energie willen zij graag in gesprek met inwoners van de gemeente Zevenaar en Montferland.

Zij staan op vrijdag 3 februari van 12.30 tot 20.00 uur op de markt in het centrum van Zevenaar. De kraam staat ter hoogte van bakkerij Godschalk. De twee medewerkers van Raedthuys Pure Energie zijn onder meer te herkennen aan hun oranje jassen.

Het plan voor windpark Bijvanck bestaat uit vier windmolens in het gebied tussen Angerlo en Loil, langs de Didamse Wetering. Op deze website staat de exacte beoogde locatie aangegeven en daar is ook meer informatie te vinden over het plan.

Er is een ontwerp-inpassingsplan gemaakt door de provincie Gelderland waardoor de komst van de windmolens mogelijk wordt. Dit ontwerp-inpassingsplan lag tot en met 26 januari 2017 ter inzage. Iedereen die wilde, kon hierop een zienswijze indienen. Daarna bepalen gedeputeerde staten van Gelderland of het plan moet worden aangepast vanwege die zienswijzen. Vervolgens wordt provinciale staten van Gelderland gevraagd het inpassingsplan vast te stellen. 

Er is in december 2016 een inloopavond geweest over dit inpassingsplan en alle informatie is ook te vinden op de website van de provincie. Toch wil Raedthuys Pure Energie nogmaals inwoners de gelegenheid bieden om vragen te stellen over het windpark en simpelweg met elkaar in gesprek te gaan over de omschakeling naar duurzame energie en alles wat daarbij komt kijken.