Opruimen niet-gesprongen explosieven

24 januari 2020

In december 2018 melden we dat er op de locatie van het windpark onderzoek werd gedaan naar zogeheten niet-gesprongen explosieven. Het was namelijk mogelijk dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen die nog niet zijn afgegaan. Dat is belangrijk om te weten, omdat we voor de bouw van het windpark ook graafwerkzaamheden moeten doen.

Uit het veldonderzoek kwam naar voren dat er metalen objecten in het gebied van het windpark liggen. Wat deze objecten precies zijn, is lastig te zeggen zolang de objecten in de grond zitten. Wel gaat het voornamelijk om kleine metalen objecten. Daardoor is de kans klein dat het om serieuze explosieven gaat. Het is ook goed mogelijk dat het geen munitie of explosieven zijn, maar andere metalen objecten (zoals afval). Toch laten we voor alle zekerheid ook deze kleine objecten verwijderen voordat de bouw begint.

Volgens de huidige planning begint op 27 januari een gespecialiseerd bedrijf met deze lichte graafwerkzaamheden. Volgens diezelfde planning zijn op 13 februari deze opruimwerkzaamheden afgerond. We verwachten dat dit weinig tot geen hinder voor de omgeving oplevert.