PS stellen inpassingsplan vast

24 mei 2017 Matthijs Oppenhuizen

Provinciale Staten (PS) van de provincie Gelderland hebben op 24 mei 2017 een belangrijk besluit genomen door het inpassingsplan voor windpark Bijvanck vast te stellen. Dit plan maakt de komst van de vier windmolens in het gebied tussen Angerlo en Loil mogelijk. De officiële stukken die horen bij dit inpassingsplan kunt u hier terugvinden. Videobeelden van de vergadering van PS van 24 mei kunt u hier terugvinden.

Door dit besluit van PS kunnen Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland binnenkort de vergunningen voor het windpark verlenen. Zodra GS deze vergunningen hebben verleend, wordt dit door de provincie officieel gepubliceerd, zodat iedereen daarvan op de hoogte kan zijn. Wij zullen dat ook op deze website melden.
Vervolgens liggen deze vergunningen zes weken ter inzage. Het is in deze periode mogelijk om bij de Raad van State beroep in te stellen tegen de verleende vergunningen.

Als GS de vergunningen verleent, is dat voor ons - duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie - een belangrijke stap. Hoewel wij wachten met de bouw van de windmolens totdat een eventuele procedure bij de Raad van State is afgerond, kunnen wij nu wel alvast verder met de voorbereidingen van het windpark. Vooralsnog is onze planning dat de bouw van deze vier windmolens in 2018 kan beginnen.

Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk. Als wij volgens u ergens rekening mee moeten houden in de voorbereidingen of het ontwerp van het windpark of als u een suggestie voor ons hebt, horen wij dat ook graag. Wij zijn altijd bereid te onderzoeken of wij daaraan tegemoet kunnen komen.

U komt met ons in contact via windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.

U kunt zich hieronder aanmelden voor de nieuwsbrief van windpark Bijvanck.