Stand van zaken windpark Bijvanck

05 mei 2017 Matthijs Oppenhuizen

Op 3 mei 2017 organiseerden Provinciale Staten (PS) van Gelderland een hoorzitting over windpark Bijvanck. Hiermee is een volgende stap gezet voor dit initatief van vier windmolens in de gemeente Zevenaar.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Gelderland hebben op 4 april 2017 besloten het inpassingsplan windpark Bijvanck voor te leggen aan PS. Het inpassingsplan maakt de komst van de vier windmolens in het gebied tussen Angerlo en Loil mogelijk. Meer daarover kunt u hier lezen.

Naar aanleiding hiervan organiseerden PS dus op 3 mei 2017 een hoorzitting. Hier kon iedereen die wilde, inspreken over windpark Bijvanck. Een aantal mensen maakte van deze gelegenheid gebruik. 

Het vervolg
De volgende stap is dat de Statencommissie Economie, Energie en Milieu (EEM) het inpassingsplan bespreekt. Dat gebeurt op 10 mei. De agenda van deze vergadering kunt u hier zien. Via deze link kunt u trouwens ook het verslag van de hoorzitting op 3 mei lezen.

Deze vergadering op 10 mei is openbaar en als u wilt, kunt u daar dus bij zijn.
Vervolgens nemen PS op 24 mei een besluit over het inpassingsplan. Ook deze vergadering is openbaar en dus te volgen vanaf de publieke tribune.

Als er vragen zijn over het windpark kunnen deze worden gesteld via windparkbijvanck@raedthuys.nl of door ons (Raedthuys Pure Energie) te bellen op 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.