Start aanleg wegen en kraanopstelplaatsen

24 april 2020

De tijdelijke in- en uitrit vanaf de Ganzepoelweg naar de windmolenlocaties is inmiddels aangelegd. De volgende stap is de aanleg van wegen naar de locaties van de windmolens vanaf de Ganzepoelweg en kraanopstelplaatsen bij de windmolenlocaties.

Volgens de huidige planning begint aannemer KWS daar op 28 april mee aan de oostkant van de Ganzepoelweg. Er wordt onder andere grond afgegraven, mantelbuizen en duikers gelegd en er wordt menggranulaat aangevoerd voor de tijdelijke verharding van de wegen en kraanopstelplaatsen. De planning is dat ongeveer twee weken daarna deze werkzaamheden aan de westkant van de Ganzepoelweg beginnen. In totaal neemt de aanleg van de wegen en kraanopstelplaatsen circa vijf weken in beslag.

Dit zorgt in die periode vooral voor veel vrachtverkeer in het gebied, onder andere vanwege de aanvoer van menggranulaat. Dit gebeurt met vrachtwagens van reguliere afmetingen.

Heiwerkzaamheden en asfalt op wegen en kraanopstelplaatsen
Volgens de huidige planning beginnen eind mei de werkzaamheden aan de fundamenten van de windmolens. De eerste stap hiervoor zijn de funderingspalen die in de grond moeten worden geheid. De preciezere planning van het heien en verder werkzaamheden voor de fundamenten melden we voorafgaand via onze nieuwsbrief en website.

Verder worden de wegen en kraanopstelplaatsen nog voorzien van een laag asfalt. Dit gebeurt volgens de huidige planning vanaf half juni.