Start bouw windpark mogelijk eerste helft 2019

21 december 2018

Op dit moment schatten wij in dat de bouw van het windpark in de eerste helft van 2019 kan beginnen. Dat begint met het aanleggen van de weg naar de windmolens toe en het storten van de funderingen van de molens. Daarna volgt het plaatsen van de windmolens zelf.

Een belangrijk onderdeel van de voorbereidingen van de bouw is communicatie. We zullen de omgeving goed op de hoogte brengen van de werkzaamheden die nodig zijn en wanneer deze worden uitgevoerd. Als u daarvan ook op de hoogte wilt blijven, schrijf u dan onderaan deze pagina in voor onze digitale nieuwsbrief.

Ook willen we tijdens de bouw waar mogelijk rekening houden met de omgeving. De bouw van de windmolens veroorzaakt naar alle waarschijnlijkheid enige hinder. Er moeten immers grote windmolenonderdelen het gebied in en er moet onder andere veel beton worden aangevoerd voor de funderingen. Wel proberen we de hinder te beperken en te waken over de veiligheid van bijvoorbeeld andere weggebruikers.

Als u suggesties of aandachtspunten voor ons hebt met betrekking tot de bouw, het bouwverkeer en het transport van de windmolenonderdelen, dan horen wij dat nu alvast graag. Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld kwetsbare weggebruikers in het gebied zijn waar we volgens u rekening mee moeten houden. Dat kunnen onder anderen naar school fietsende kinderen zijn. Daar kunnen we dan in de voorbereidingen op de bouw rekening mee proberen te houden.
Mocht u iets bij ons onder de aandacht willen brengen, dan vindt u onze contactgegevens onderaan deze e-mail.

Keuze voor merk en type windmolen
Een andere belangrijke voorbereiding die we nu treffen, is het kiezen van een merk en type windmolen. In het inpassingsplan en de vergunning zijn minimale en maximale afmetingen voor de windmolens opgenomen. Deze en andere informatie stellen wij beschikbaar aan fabrikanten van windmolens. Zij doen ons aanbiedingen en daaruit kiezen wij de in onze ogen beste windmolen. Dit proces is opgestart en zal nog enige tijd in beslag nemen. Als we een merk en type windmolen hebben gekozen, melden we u dat ook.

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk.

U komt met ons in contact via windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.