Stel uw vragen over windpark Bijvanck

09 februari 2017 Matthijs Oppenhuizen

Raedthuys Pure Energie kijkt positief terug op de ‘marktactie’ in Zevenaar. Op vrijdag 3 februari stonden twee medewerkers van het duurzame energiebedrijf een dag op de markt om met bezoekers in gesprek te gaan over windpark Bijvanck.
Wij - Raedthuys Pure Energie - zijn initiatiefnemer van dit windpark met vier windmolens. Met deze actie wilden wij een extra gelegenheid bieden om hierover op ongedwongen wijze met elkaar in gesprek te gaan. De twee medewerkers – Pim van Bussel en Matthijs Oppenhuizen - spraken een flink aantal mensen en zij hadden uiteenlopende meningen. Sommigen juichen het plan voor deze vier windmolens ronduit toe, anderen hebben daar toch (grote) moeite mee. Sommige mensen met uiteenlopende standpunten spraken ook met elkaar.

De meeste mensen die wij spraken, reageerden overwegend positief of genuanceerd op het plan voor dit windpark. Het besef dat ‘we’ moeten omschakelen naar duurzame energiebronnen is er bij eigenlijk iedereen. Een aanzienlijk aantal mensen erkent dat hierbij ook windmolens nodig zijn. Daarnaast werden er vragen gesteld over hoe windmolens werken en wat de effecten zijn op de omgeving.

Er waren ook mensen die aangaven (grote) moeite te hebben met windpark Bijvanck. Leden van bewonersgroep Hoor De Wind Waait stonden nabij onze kraam om ook in gesprek te gaan met bezoekers van de markt en om het standpunt van deze bewonersgroep over het windpark kenbaar te maken. Dat ging goed samen, iedereen kon zijn of haar verhaal doen. Wij en de leden van de bewonersgroep spraken ook met elkaar over het windpark.

Iedereen die meer wil weten over het windpark, kan contact opnemen via windparkbijvanck@raedthuys.nl Wij lichten graag toe waarom wij op deze plek in de gemeente Zevenaar windmolens willen plaatsen en beantwoorden graag uw vragen.

De status van het windpark is dat de provincie Gelderland een ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-vergunningen heeft gemaakt. Op de zienswijzen die hierop zijn ingediend, formuleert de provincie een antwoord. Dit kan leiden tot aanpassingen van het inpassingsplan en de vergunningen. De antwoorden worden gebundeld in een zienswijzennota.

De planning is nu dat in mei 2017 Gedeputeerde Staten het ontwerp-inpassingsplan en de zienswijzennota naar Provinciale Staten sturen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, krijgt deze concept-zienswijzennota. Provinciale Staten houden nog een hoorzitting voor de indieners van de zienswijzen en overige geïnteresseerden. Daarna besluiten Provinciale Staten over het vaststellen van het inpassingsplan. Als dat wordt vastgesteld, besluiten Gedeputeerde Staten over het verlenen van de omgevingsvergunning. Wij verwachten dat deze procedure nog voor de zomer van 2017 wordt afgerond.

Vervolgens liggen het inpassingsplan en de vergunningen zes weken ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze indienden, kunnen in die periode beroep instellen bij de Raad van State.

Kijk voor meer informatie op de website van de provincie Gelderland.