Uitkomsten archeologisch onderzoek

28 augustus 2015 Matthijs Oppenhuizen

De resultaten van het archeologisch vervolgonderzoek dat in juni 2015 werd uitgevoerd zijn bekend.

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de sporen die tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn aangetroffen kunnen worden gerekend tot twee archeologische vindplaatsen. Aangezien de sporendichtheid op beide plaatsen gering is en er geen vondsten zijn aangetroffen, adviseert Archeodienst BV de vier locaties van Windpark Bijvanck vrij te geven voor vedere ontwikkeling.

Het gehele eindrapport kunt u hier lezen.