Voorbereiding bouw en omgevingsfonds

23 december 2018

De voorbereidingen voor de bouw van Windpark Bijvanck worden getroffen. De huidige planning is dat we medio tweede helft van 2019 kunnen beginnen met de eerste werkzaamheden op de plek van de windmolens. Als er meer duidelijkheid is over de planning, melden we dat via onze nieuwsbrief en deze website.

Financiële participatie
Een belangrijk onderdeel van het plan voor het windpark is de mogelijkheid voor financiële participatie. Dat wordt ingevuld door een omgevingsfonds te vormen. Inmiddels zijn we daarover in gesprek met een aantal omwonenden. We informeren u hierbij graag over de stand van zaken.

Omgevingsfonds
Per jaar stellen we 25.600 euro uit de opbrengst van de windmolens beschikbaar aan de omgeving. Hiervan is 5000 euro bedoeld voor de kern Loil, 5000 euro voor de kern Angerlo en 15.600 euro voor de omwonenden binnen 1200 meter van het windpark. Het is voornamelijk aan de omgeving om te bepalen hoe dit zogeheten omgevingsfonds wordt besteed.

Er wordt nu door omwonenden gewerkt aan de oprichting van een stichting die het omgevingsfonds beheert. Wij ondersteunen hierbij waar mogelijk en gewenst, en zullen in samenspraak met de omwonenden hierover communiceren.

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk.

U komt met ons in contact via windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.