Voorbereiding bouw en onderzoek in het gebied

22 december 2018

In ons vorige bericht meldden we dat we bezig zijn met het kiezen van een merk en type windmolen. We hebben inmiddels aanbiedingen gekregen van meerdere windmolenfabrikanten. Deze beoordelen we en we gaan verder in gesprek met fabrikanten. We hopen begin 2019 een keuze te kunnen maken voor een merk en type windmolen.
Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de bouw door. We verwachten nog steeds in de eerste helft van 2019 met de eerste werkzaamheden te kunnen beginnen.

Onlangs hebben we ook overlegd met de gemeente Zevenaar over de routes voor het bouwverkeer en de aanvoer van de grote windmolenonderdelen. We hopen zo de best mogelijke route te vinden voor dit voor de bouw noodzakelijke verkeer. Hierin betrekken we ook de uiteindelijke leverancier van de windmolens. Zodra er duidelijkheid is over de routes zullen wij daarover communiceren.

Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven
U kunt binnenkort al wel enkele personen zien werken in het gebied waar de windmolens komen. We laten namelijk een onderzoek doen naar zogeheten niet-gesprongen explosieven. Het is mogelijk dat er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen die nog niet zijn afgegaan. Dat is belangrijk om te weten, omdat we ten behoeve van de bouw van het windpark ook graafwerkzaamheden moeten doen.
Uit eerder bureauonderzoek blijkt dat de kans dat er niet-gesprongen explosieven liggen in dit gebied klein is. Om het toch zeker te weten, laten we een veldonderzoek doen.

Dat veldonderzoek wordt eind deze week gedaan en bestaat uit enkele medewerkers die zich lopend over de plekken begeven waar de windmolens komen. Zij gebruiken daarvoor een soort metaaldetector op wielen om te achterhalen of er iets in de bodem zit wat nader moet worden onderzocht. Deze werkzaamheden zullen geen hinder voor de omgeving opleveren.

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk.

U komt met ons in contact via windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.