Wijzigingen windpark Bijvanck na zienswijzen

05 april 2017 Matthijs Oppenhuizen

De zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerp-inpassingsplan van windpark Bijvanck hebben geleid tot extra onderzoeken en aanscherpingen.
De belangrijkste aanpassing als gevolg hiervan is dat de beoogde vier windmolens langs de Didamse Wetering in de gemeente Zevenaar geen slagschaduw op de gevels van huizen in het gebied rondom het windpark mogen veroorzaken. Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland gaan hiermee verder dan de wettelijke norm van maximaal 5 uur en 40 minuten slagschaduw per woning per jaar.

Van 16 december 2016 tot 26 januari 2017 lagen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen ter inzage. Hierop konden zienswijzen worden ingediend. GS hebben deze zienswijzen beantwoord, extra onderzoeken gedaan en dus naar aanleiding van de zienswijzen aanpassingen gedaan. 

GS hebben het inpassingsplan en de zienswijzennota op 4 april 2017 vastgesteld. Het inpassingsplan maakt de komst van de vier windmolens in het gebied tussen de dorpen Angerlo en Loil mogelijk.

Meer over het besluit van GS leest u hier, in dit nieuwsbericht op de website van de provincie. 
Meer informatie over het vervolg en de officiële stukken die horen bij dit besluit van GS vindt u hier, ook op de website van de provincie Gelderland. Onder andere de zienswijzennota en de brief van GS aan Provinciale Staten (PS) over het inpassingsplan zijn hier te vinden.

Het vervolg op hoofdlijnen
Het inpassingsplan is dus vastgesteld door GS. Zij stellen nu PS voor om het inpassingsplan vast te stellen.
Hiervoor wordt eerst op 3 mei een hoorzitting gehouden. Hier kunnen belangstellenden - zowel mensen die een inzienswijze hebben ingediend als mensen die dat niet hebben gedaan - inspreken over het plan. Vertegenwoordigers van PS zijn de toehoorders bij deze hoorzitting. Aanmelden als inspreker kan bij de griffie van de provincie Gelderland.

Naar verwachting bespreken PS op 10 mei het voorstel in de commissie Economie, Energie en Milieu (EEM).
Vervolgens besluiten PS op 24 mei over het inpassingsplan. Als PS het plan vaststellen, nemen GS een besluit over de vergunningen.
Via het Stateninformatiesysteem van de provincie zijn de tijden, locaties en agenda’s van de bijeenkomsten op 3, 10 en 24 mei te vinden. Klik daarvoor hier.