Windmolens en paarden; hoe gaat dat samen?

23 februari 2017 Matthijs Oppenhuizen

Een nieuw bericht over windpark Bijvanck. Al gaat het deze keer minder over het beoogde windpark tussen Angerlo en Loil, maar meer over vijf windmolens in Neer (Limburg).

Wij, Raedthuys Pure Energie, kunnen ons voorstellen dat bewoners rondom het beoogde windpark Bijvanck in eerste instantie niet enthousiast zijn over de windmolens. Er is vrees dat de windmolens grote impact hebben op de omgeving en overlast veroorzaken. Die zorgen nemen wij serieus.
Daarnaast zijn er rond windpark Bijvanck specifiek zorgen over het effect van windmolens op paarden. Dit kreeg onlangs ook aandacht in verschillende media. Naar aanleiding van deze media-aandacht benaderde een coöperatie die betrokken is bij de windmolens in Neer ons. De reden hiervoor: vlakbij deze windmolens in Limburg woont iemand die topsportpaarden houdt.

Wij hebben naar aanleiding daarvan enkele omwonenden van het beoogde windpark Bijvanck die bezorgd zijn over het effect op paarden uitgenodigd om samen te kijken hoe het in Neer uitpakt. Deze omwonenden hebben daar nu geen behoefte aan, ook omdat volgens hen de bedrijven in Neer en rondom Bijvanck niet goed met elkaar te vergelijken zijn.
Daarom zijn wij zelf naar Neer gereisd. Wij wilden toch graag met eigen ogen zien hoe het hier samengaat. Dat beschrijven wij in een artikel. Dat artikel kunt u hier lezen.

Een woord vooraf: één van de vijf windmolens in Neer staat op grond van deze paardeneigenaar. Dat betekent dat hij hier een vergoeding voor krijgt. Dat vinden wij wel zo eerlijk om te vermelden, om het complete beeld te schetsen. Toch vinden wij een bezoek aan Neer relevant. Voor de paarden is het immers niet van belang of de molen wel of niet  op de grond van hun eigenaar staat.

Wij snappen goed dat mensen vanwege het formaat van de windmolens bezorgd zijn over de impact hiervan op de omgeving. Toch zijn wij ervan overtuigd dat dit beperkt blijft. Dat blijkt ook uit de onderzoeken die zijn gedaan voor windpark Bijvanck.
Als mensen in de omgeving van windpark Bijvanck behoefte hebben om een beeld te krijgen van hoe het is om een windmolen in de buurt te hebben, helpen wij daar graag bij. Daar zijn verschillende manieren voor. Dit artikel is – hopen wij – daarvan een onderdeel.
Er kan contact met ons worden opgenomen via  windparkbijvanck@raedthuys.nl of telefonisch via 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen. Zij denken graag met u mee over hoe u - als daar behoefte aan is – een beeld kunt krijgen van hoe het is om windmolens in de buurt te hebben.