Zitting bij Raad van State is geweest

02 maart 2020 Matthijs Oppenhuizen

Op 28 februari 2018 was de zitting bij de Raad van State (RvS) vanwege de ingestelde beroepen tegen het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de ontheffing Wet natuurbescherming voor het windpark.

De RvS gaf voorafgaand aan de zitting aan het dossier grondig te hebben bestudeerd en dat tijdens de zitting het accent er daarom op zou liggen dat de betrokken partijen vragen van de RvS beantwoorden. Zo pakte de zitting ook uit. De staatsraden stelden aan de hand van vele thema’s, opgevoerd in de beroepen, vragen. Dit waren vooral verduidelijkingsvragen, bijvoorbeeld omdat de staatsraden duidelijk wilden krijgen welk standpunt er werd ingenomen of hoe de beroepsgrond is bedoeld. De zitting duurde in totaal circa vijf uur.

Uitspraak Raad van State
De staatsraad die de zitting voorzat, gaf aan het einde van de zitting aan dat er in principe over zes weken uitspraak wordt gedaan. Wel bestaat de mogelijkheid dat deze termijn wordt verlengd. Als de uitspraak er is of duidelijk is dat deze niet binnen zes weken wordt gedaan, informeren we u uiteraard daar ook over.

Vragen en contact
Dat is nu de stand van zaken. Mocht u vragen hebben over dit windpark of misschien windmolens in het algemeen, dan kunt u die uiteraard aan ons stellen. Als er behoefte is aan een gesprek met ons, is dat ook zeker mogelijk.

U komt met ons in contact via  windparkbijvanck@raedthuys.nl of door te bellen naar 053-4341200. U kunt dan vragen naar projectleider Pim van Bussel of adviseur omgevingsmanagement Matthijs Oppenhuizen.