Aanvraagronde omgevingsfonds geopend

27 oktober 2023

Vanuit de omgeving van Windpark Bijvanck kunnen inwoners, verenigingen en stichtingen een bijdrage aanvragen uit het omgevingsfonds. De onafhankelijke Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck beoordeelt de aanvragen.

Een windpark heeft effect op de omgeving. Daarom wordt een deel van de opbrengsten van de windmolens van Windpark Bijvanck via het omgevingsfonds ter beschikking gesteld aan de omgeving van het windpark. Zo levert het windpark ook een tegemoetkoming en ondersteuning aan de leefomgeving rondom het windpark. 

In het participatieplan van het windpark is afgesproken dat er per jaar €5.000 ter beschikking komt voor het dorpsgebied Angerlo en €5.000 voor het dorpsgebied Loil. Ook is er nog een deel gereserveerd voor de 30 meest nabije omwonenden van het windpark.

Onafhankelijke stichting beheert het fonds

Om het omgevingsfonds te beheren, is door omwonenden van het windpark de Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck opgericht. Zij komen uit de omgeving en doen hun werk onbezoldigd. 

Inwoners en organisaties kunnen een aanvraag doen om een bijdrage uit het omgevingsfonds te krijgen voor een project of initiatief. De stichting beslist vervolgens aan de hand van verschillende criteria welke aanvragen een bedrag krijgen uit het omgevingsfonds. Niet alle aanvragen zullen dus gehonoreerd worden. Meer informatie hierover vindt u op www.windfondsbijvanck.nl.

Eerste aanvraagronde geopend

Er was sprake van een mogelijke samenvoeging van het omgevingsfonds van Windpark Bijvanck en die van Zonnepark Bijvanck, waardoor de eerste aanvraagronde even op zich liet wachten. Omdat dit op korte termijn toch niet haalbaar bleek, is besloten nu te starten met de eerste aanvraagronde voor de bijdragen vanuit het windpark.

Er volgen de aankomende maanden drie aanvraagrondes van elk ca. 3 maanden, waarin een bijdrage voor projecten in de dorpen Angerlo en Loil kan worden aangevraagd bij de Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck. Gestart wordt met de participatie in de productie van Windpark Bijvanck uit 2021. De aanvraagtermijn daarvan loopt vanaf heden tot 26 januari 2024.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier op deze pagina: https://windparkbijvanck.nl/omgevingsfonds/aanvraagformulier/