Omgevingsfonds

Een belangrijk onderdeel van het windpark is de mogelijkheid voor financiële participatie. Dat wordt bij Windpark Bijvanck ingevuld met een omgevingsfonds. 

Omgevingsfonds: 25.600 euro per jaar
Er is afgesproken dat er jaarlijks 25.600 euro in dit fonds wordt gestort vanuit het windpark. Om dit fonds te beheren, is door omwonenden van het windpark de Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck opgericht. Deze stichting heeft een eigen website, klik daarvoor hier. De stichting is ook bereikbaar via info@windfondsbijvanck.nl

Omgevingsfonds: deel voor omwonenden en deel voor dorpen
Er is afgesproken dat het omgevingsfonds van 25.600 euro per jaar in twee delen wordt gedeeld: een deel voor omwonenden binnen 1200 meter van het windpark en een deel voor de dorpen Angerlo en Loil.

Deel 1: 15.600 euro per jaar voor omwonenden
Het deel voor de omwonenden binnen 1200 meter is 15.600 euro per jaar. De stichting wordt gevormd door de bewoners van de 30 adressen uit deze zone rondom het windpark. Met elkaar beslissen zij wat zij met dit deel van het fonds doen.

Deel 2: 10.000 euro per jaar voor dorpen Angerlo en Loil
De overige 10.000 euro per jaar van het omgevingsfonds wordt verdeeld over de dorpen Angerlo en Loil: 5000 euro per jaar voor Angerlo en omgeving en 5000 euro per jaar voor Loil en omgeving. Inwoners en organisaties kunnen elk jaar een aanvraag doen om een bijdrage uit dat budget te krijgen voor bijvoorbeeld een project of initiatief in en rond die dorpen. Die aanvragen kunnen via de website worden ingediend bij de stichting. De stichting beslist aan de hand van verschillende criteria jaarlijks welke aanvragen geld krijgen uit het omgevingsfonds. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck.

 

Meer informatie over het aanvraagformulier:

Aanvraagformulier omgevingsfonds (windparkbijvanck.nl)