Aanvraagformulier Omgevingsfonds

Bij iedere aanvraagronde is op deze pagina het aanvraagformulier voor een bijdrage uit het omgevingsfonds te downloaden.

Op dit moment is er geen actieve aanvraagronde, binnenkort kunt u weer een aanvraag doen.

Ingevulde formulieren dient u te mailen naar voorstel@windfondsbijvanck.nl

Let op: Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het aanvraagformulier volledig en juist is ingevuld.

Bestuur neemt beslissing over aanvragen
Het bestuur van Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck bepaalt welke aanvragen een bijdrage uit het omgevingsfonds ontvangen. Het bestuur selecteert deze initiatieven op basis van het reglement. Het is mogelijk dat het bestuur u benadert voor meer toelichting.

Criteria voor aanvragen
Aanvragen voor een toekenning uit het omgevingsfonds van Windpark Bijvanck moeten ten minste voldoen aan de volgende criteria:

  • Het voorstel is ingediend door een persoon of organisatie afkomstig uit het betreffende dorp, zie gebiedskaart
  • Het voorstel betreft een project te realiseren binnen de gebiedskaart.
  • De aanvraag past binnen één of meerdere doelen van het omgevingsfonds. Dat zijn:

-          Natuur;
-          Recreatie, landschapsbeleving;
-          Duurzaamheid, duurzame energie;
-          Sociaal welzijn;
-          Veiligheid.

  • Het project c.q. het doel waarvoor een voorstel wordt ingediend, kan met grote mate van zekerheid nog in hetzelfde kalenderjaar als de datum van aanvraag of ten hoogste voor 1 december van het opvolgende kalenderjaar zijn gerealiseerd.
  • De uitvoerbaarheid van het project dient, rekening houdend met de financiële bijdrage vanuit het omgevingsfonds, binnen het vermogen van de indiener te liggen, zowel financieel, organisatorisch als professioneel.
  • Voor het voorstel staan geen reguliere taak‐ of financieringsverplichtingen van derden open, zoals vanuit gemeenten.
  • Een voorstel verzoekt bijdrage voor tenminste 100 euro en ten hoogste het maximum jaarbedrag per fondsdeel. 

Uitvoeringsovereenkomst

Bij toekenning van een aanvraag wordt tussen de indiener en de stichting een uitvoeringsovereenkomst gesloten, klik hier voor een voorbeeld).