Alle windmolens zijn gebouwd

11 december 2020 Matthijs Oppenhuizen

De vier windmolens van Windpark Bijvanck zijn gebouwd.

Belangrijke mijlpaal bereikt
Er is een belangrijke mijlpaal bereikt: alle vier de windmolens zijn gebouwd. Op 10 december werd de bouw van windmolen 1 – de meest westelijke windmolen en de laatste van de vier die werd gebouwd – afgerond. Dat betekent onder andere dat binnenkort de grote hijskraan wordt ontmanteld en van het terrein wordt afgevoerd.

Video over de bouw van Windpark Bijvanck
Onlangs hebben we een video gemaakt over de bouw van Windpark Bijvanck. Hierin wordt toegelicht wat er op hoofdlijnen moet gebeuren om een windmolen te bouwen en de video geeft een indruk van de afmetingen van de onderdelen zoals de wieken. Klik hier om deze video te bekijken.

Hieronder ziet u een foto van 10 december, tijdens de bouw van windmolen 1. Daarachter ziet u de drie andere windmolens die al gebouwd waren (tekst loopt door onder de foto):

2020 12 10 hijsen blad 2 WT01

Testfase
Dat de bouw is afgerond, betekent niet dat de windmolens direct volledig in bedrijf worden genomen. Er volgt nu eerst een testfase. Alle apparatuur in de windmolens wordt aangesloten en uitvoerig getest, om zeker te weten dat de apparatuur goed werkt en de benodigde instellingen goed staan.

Eén van die instellingen is de stilstandsvoorziening voor slagschaduw. Dit systeem zorgt ervoor dat de windmolens af en toe worden stilgezet met als doel dat er geen slagschaduw wordt veroorzaakt bij woningen van derden in de omgeving. Dit systeem is actief in de testfase. Mochten omwonenden de indruk hebben dat de instellingen niet goed staan, dan kunnen zij contact opnemen met Matthijs Oppenhuizen via info@windparkbijvanck.nl of 06 - 57870755.

De testfase duurt zeker enkele weken per windmolen, is de verwachting. Begin 2021 wordt het windpark volledig in bedrijf genomen, maar een exacte datum kunnen we daar nog niet voor geven.

Opruimen bouwterrein
Nu de windmolens zijn gebouwd, wordt de komende tijd ook het bouwterrein opgeruimd. Zo worden de zogeheten kraanopstelplaatsen – de verharde plekken naast de windmolens waar de hijskraan staat – verkleind. Tijdens de bouw zijn deze groter dan tijdens de exploitatiefase, omdat er tijdens de bouw tijdelijk onderdelen moeten worden opgeslagen.

De wegen naar de windmolens blijven liggen. Wel wordt het fietspad ter hoogte van de Didamse wetering en de ingang van het windpark in de oorspronkelijke staat hersteld. De ‘slinger’ die nu in het fietspad zit, wordt verwijderd zodat het fietspad weer direct langs de Ganzepoelweg loopt. De planning is nu dat de opruimwerkzaamheden eind februari 2021 zijn afgerond.

Volgens de huidige planning wordt in mei 2021 nog een zogeheten slijtlaag op de wegen van het windpark aangebracht en daarna zijn de werkzaamheden als het goed is echt afgerond.