Civiele werkzaamheden grotendeels afgerond

16 september 2020 Matthijs Oppenhuizen

Inmiddels is ook de fundering van windmolen 1 en daarmee de laatste fundering gestort. Daarom zijn de funderingen klaar, nadat eerder al de wegen en kraanopstelplaatsen waren aangelegd. Daarmee zijn de civiele werkzaamheden grotendeels afgerond. Wel worden de komende tijd kleinere werkzaamheden gedaan, wordt het inkoopstation geplaatst en wordt de parkbekabeling aangelegd. Dat zijn de elektriciteitskabels in het windpark zelf die vanaf de windmolens naar het inkoopstation in het windpark lopen. In het inkoopstation sluiten deze kabels aan op de netaansluiting van de netbeheerder. Deze werkzaamheden zijn medio oktober afgerond.

Aanvoer windmolenonderdelen
Op dit moment is de planning nog steeds dat in de eerste week van november 2020 de eerste windmolenonderdelen worden aangevoerd. Kort daarna begint ook de bouw van de windmolens. Als we meer informatie hebben over deze planning, melden we dat via onze nieuwsbrief en website.

Extra bomen kappen
Bij de ingang van het windpark, langs de Ganzepoelweg, zijn eerder negen bomen gekapt om te zorgen dat de vrachtwagens goed het terrein op kunnen. Om ervoor te zorgen dat het lange transport van de bladen veilig het windpark op kan rijden, is het nodig om langs de Ganzepoelweg nog vijf extra bomen te kappen.
Alle gekapte bomen moeten worden gecompenseerd door nieuwe bomen te planten. Dit is afgestemd met de gemeente Zevenaar.

Aanleg netaansluiting
Zoals gemeld in het bericht van 19 augustus zorgt netbeheerder Liander voor de netaansluiting van het windpark. Er wordt vanuit de richting Zevenaar naar het windpark gewerkt. In september en oktober wordt er gewerkt langs de Doesburgseweg vanaf Loil tot aan het windpark.
In het tracé van de kabel aan de Doesburgseweg is een asbestvervuiling geconstateerd. Hoewel het een kleine verontreiniging is, wordt deze uiteraard volgens alle geldende regelgeving en met de nodige zorg gesaneerd. Als gevolg daarvan kunt u omstreeks half oktober enkele dagen medewerkers in extra beschermende kleding langs de kant van de weg zien werken.