Eerste uitkeringen omgevingsfonds een feit

30 mei 2024 Rebecca Duinkerken

Infraroodpanelen in het gemeenschapsgebouw, maatregelen voor een energieneutraal dorshuis, plaatsen van een ooievaarsnest en het mogelijk maken van een kinderkleding ruilbeurs.

Dit zijn de vier initiatieven die vanuit de eerste aanvraagronde van Omgevingsfonds Windpark Bijvanck een bijdrage mochten ontvangen. Aanvragen hiervoor konden worden ingediend bij de onafhankelijke stichting die het fonds beheert. In totaal mocht het fonds deze eerste aanvraagronde acht aanvragen ontvangen, waarvan er uiteindelijk vier gehonoreerd zijn.

Kledingbeurs

De kinderkleding ruilbeurs is 1 van de gehonoreerde initiatieven

Omgevingsfonds

Een windpark heet eect op de omgeving. Daarom wordt een deel van de opbrengsten van de windmolens van Windpark Bijvanck via het omgevingsfonds ter beschikking gesteld aan de omgeving van het windpark. Zo levert het windpark ook een tegemoetkoming en ondersteuning aan de leefomgeving rondom het windpark. 

Tweede aanvraagronde geopend

Na de uitkeringen vanuit de eerste ronde is nu de tweede aanvraagronde geopend. De aanvraagtermijn daarvan loopt vanaf heden tot 1 augustus 2024.

Een aanvraag indienen kan via het aanvraagformulier.

Onafhankelijke stichting beheert het fonds

Om het omgevingsfonds te beheren, is door omwonenden van het windpark de Stichting Omgevingsfonds Windpark Bijvanck opgericht. Zij komen uit de omgeving en doen hun werk onbezoldigd. De stichting beslist aan de hand van verschillende criteria welke aanvragen een bedrag krijgen uit het omgevingsfonds. Niet alle aanvragen zullen dus gehonoreerd worden.

Meer informatie over het windfonds: https://www.windfondsbijvanck.nl/