Eerste windmolenonderdelen op locatie

30 oktober 2020

De eerste mastdelen zijn aangekomen op de locatie van het windpark.

Rond 6 november meer transporten
Zoals gepland zijn inmiddels de eerste windmolenonderdelen aangekomen op de locatie van het windpark. Op onderstaande foto ziet u de twee eerste mastdelen die op locatie liggen.

In vergelijking met de eerder gecommuniceerde planning schuift de aanvoer van onderdelen iets op. De planning is nu dat rond 6 november de aanvoer van onderdelen weer verder gaat. De huidige verwachting is dat de transporten circa tot en met de eerste week van december duren – maar wel met tussenpozen van één tot meerdere dagen dat er geen transporten zijn.

Volgens de huidige planning begint in de week van 9 november het plaatsen van de eerste kleinere mastdelen en begint vanaf de week van 16 november de bouw van de windmolens (tekst loopt door onder de foto).

2020 10 30 eerste mastdelen op locatie

Tijdelijke aanpassingen aan wegen
Door de afmetingen van de windmolenonderdelen zijn er op de aanvoerroute aanpassingen nodig aan de wegen. Dit zijn vooral bochten die zijn verruimd of rotondes die zijn aangepast. Mogelijk heeft u deze aanpassingen gezien. Deze aanpassingen zijn tijdelijk en worden na de bouw van het windpark hersteld. Dit gebeurt op kosten van het windpark.