Planning aanleg in- en uitrit naar windmolens

10 maart 2020

Zoals gemeld in ons nieuwsbericht van 13 februari 2020 wordt er een tijdelijke in- en uitrit gemaakt van en naar de windmolenlocaties. Dit is nodig om het vrachtverkeer goed naar en van de windmolenlocaties te laten rijden. Deze in- en uitrit sluit aan op de Ganzepoelweg ter hoogte van de kruising met de Didamse Wetering. In het nieuwsbericht van 13 februari plaatsten we een plattegrond mee die aangeeft hoe de tijdelijke in- en uitrit eruit komt te zien. In dit nieuwsbericht geven we een gedetailleerdere planning van de werkzaamheden.

Eerste werkzaamheden vanaf 13 maart 2020
Vanaf deze week wordt met verkeersborden langs de Ganzepoelweg aangegeven dat deze werkzaamheden binnenkort beginnen. Volgens de huidige planning worden vanaf 13 maart ter hoogte van de kruising Ganzepoelweg / Didamse Wetering enkele bomen gekapt en een bosje gesnoeid. Dit is nodig om genoeg ruimte te hebben voor de tijdelijke in- en uitrit. 

Verdere voorbereidingen
Volgens de huidige planning worden in de week van 16 maart 2020 verdere voorbereidingen getroffen. Deze worden op het terrein van de windmolenlocaties uitgevoerd. Zo worden de gewassen van het land gehaald, wordt het terrein gefreesd en wordt het tracé van de in- en uitrit in de wei- en akkerlanden uitgezet. Ook komen er enkele keten te staan waarin medewerkers betrokken bij de bouw van het windpark hun tijdelijke kantoor hebben.

23 tot en met 27 maart 2020: tijdelijke afsluiting Ganzepoelweg
De planning is nu dat van 23 maart tot en met 27 maart 2020 de tijdelijke in- en uitrit zelf wordt aangelegd. Tijdens deze dagen is de Ganzepoelweg ter hoogte van deze locatie afgesloten voor doorgaand verkeer. Hulpdiensten en (brom)fietsers kunnen tijdens deze werkzaamheden wel over de Ganzepoelweg blijven rijden. Voor het overige gemotoriseerd verkeer is er in deze periode een omleidingsroute ingesteld die ook met borden staat aangegeven. De omleidingsroute is als volgt (voor verkeer komend vanuit de richting van Loil):

• Truisweg / Monseigneur Hendriksenstraat

• Kleefsagsestraat / Pieriksestraat

• Eldrikseweg

Voor verkeer komend vanuit de richting van Angerlo geldt dezelfde omleidingsroute, maar dan in de tegengestelde richting. 

2020 03 06 omleidingsroute

Plattegrond met daarop de locatie van de in- en uitrit en de omleidingsroute (de blauw-witte stippellijn op de plattegrond)

Snelheidsbeperking voor uw en onze veiligheid
Tijdens de werkzaamheden geldt ter hoogte van het windpark een snelheidsbeperking op de Ganzepoelweg. De maximum toegestane snelheid is hier dan 30 kilometer per uur en dit staat eveneens aangegeven met borden. We verzoeken alle weggebruikers op om deze snelheidsbeperking te respecteren en hun snelheid aan te passen. Er is tijdens de bouw veel bouwverkeer dat in- en uitvoegt op de Ganzepoelweg waardoor het veiliger voor alle betrokkenen bij de bouw én uiteraard alle weggebruikers is om op dit deel van de Ganzepoelweg maximaal 30 kilometer per uur te rijden. We danken u hierbij alvast voor uw begrip en medewerking.