Start aanvoer onderdelen windmolens

22 oktober 2020 Matthijs Oppenhuizen

Nu de civiele werkzaamheden zo goed als klaar zijn, begint de volgende fase: de bouw van de windmolens zelf. Daarvoor moeten eerst de onderdelen worden aangevoerd. Volgens de huidige planning worden vanaf 29 oktober de eerste, relatief kleinere onderdelen van de windmolens afgeleverd op de locatie van het windpark.

Aansluitend, maar wel ’s nachts of in de vroege ochtend, arriveren volgens de huidige planning ook de eerste bijzondere transporten die de grote onderdelen van de masten van de windmolens aanvoeren.

Met name in de periode vanaf 2 november tot en met 21 november zijn er veel bijzondere transporten gepland.

Transporten in avond en nacht
De aanvoer van de onderdelen is door de afmetingen bijzonder transport. Daarom wordt dit ’s avonds en ’s nachts gedaan, om hinder voor overig verkeer zoveel mogelijk te beperken. De ervaring bij de bouw van andere windparken is dat dit bijzondere verkeer niet leidt tot hinder voor bijvoorbeeld omwonenden. De vrachtwagens komen via de N338 bij Angerlo en rijden dan verder over de Ganzepoelweg tot bij het windpark.

Hieronder ziet u een foto van de aanvoer van windmolenonderdelen tijdens de bouw van een ander windpark, om een idee te krijgen hoe deze transporten eruit zien (tekst loopt door onder de foto):

eb200825 pure energie weijerswold drone24

Start bouw windmolens
Als de onderdelen bij het windpark arriveren, begint de bouw van de windmolens vrijwel gelijktijdig. De twee onderste mastdelen worden als eerste geplaatst. Dat gebeurt volgens de huidige planning in de periode tussen 30 oktober en 6 november.

Daarna worden de windmolens één voor één gebouwd. Op dit moment is het plan dat wordt begonnen bij windmolen 2. Dat is één van de twee westelijke windmolen van het windpark. De bouwvolgorde is vooralsnog: eerst windmolen 2, dan windmolen 1, vervolgens windmolen 4 en tot slot windmolen 3.

De huidige planning is dat vanaf 16 november windmolen 1 wordt gebouwd en dat in de eerste week van december de laatste windmolen gereed is. Als alles volgens plan verloopt, kan een windmolen in twee dagen worden gebouwd. Vervolgens zijn er enkele dagen nodig om de kraan van de ene naar de andere windmolenlocatie te krijgen.

Nadat de windmolens zijn gebouwd, worden onder andere besturingssystemen, kabels en andere apparatuur aangesloten. Vervolgens worden de windmolens uitvoerig getest, om zeker te weten dat ze goed functioneren. Deze testfase kan per windmolen enkele weken duren. De huidige verwachting is dat het windpark begin 2021 volledig in bedrijf kan worden genomen.

De planning is onder voorbehoud. Als het bijvoorbeeld te hard waait, kunnen de onderdelen niet omhoog en moet er worden gewacht op rustiger weer. Grote veranderingen in de planning melden we dat via onze nieuwsbrief.

Hieronder ziet u een foto van de bouw van een ander windpark. Alle onderdelen liggen op locatie, klaar om door de hijskraan in positie te worden gehesen. Zo gaat dat ook bij Windpark Bijvanck:

eb200825 pure energie weijerswold drone29