Start hijsen eerste mastdelen

06 november 2020 Matthijs Oppenhuizen

Op zaterdag 7 november begint volgens de huidige planning het hijsen van de eerste onderste mastdelen.

Meer onderdelen op locatie windpark
Zoals aangekondigd in de nieuwsbrief van 30 oktober zijn er inmiddels meer windmolenonderdelen aangekomen op de locatie van het windpark. Het gaat met name om delen van de masten en de wieken. De planning is dat op zaterdag 7 november de eerste onderste mastdelen van windmolen 3 op hun plek worden gezet door de hijskraan.

Vooralsnog zijn er nog geen wijzigingen in de planning. Wel is de bouwvolgorde aangepast. Er wordt nu begonnen bij windmolen 3 (één van de twee oostelijke windmolens). Vervolgens wordt er gebouwd aan windmolen 4 (de meest oostelijke windmolen). Daarna wordt er gewerkt aan windmolen 2 en tot slot bij windmolen 1 (de meest westelijke windmolen), zo is nu het plan.

Hieronder ziet u twee foto’s van een wiek die onlangs is aangekomen op de plek van het windpark:

2020 11 05 wiek 1

2020 11 05 wiek 2