Verboden toegang voor toeschouwers op bouwterrein

10 november 2020 Matthijs Oppenhuizen

Het is voor onbevoegden niet toegestaan op het bouwterrein te komen, zoals sommige mensen recent wel deden.

Verboden toegang voor toeschouwers op bouwterrein
De afgelopen dagen kwamen veel mensen naar het bouwterrein om te zien hoe de bouw van de windmolens vordert. Hoewel we ons kunnen voorstellen dat mensen dit interessant vinden, benadrukken we dat - uit het oogpunt van veiligheid – er absoluut verboden toegang geldt voor onbevoegden voor het bouwterrein. Het is niet toegestaan om vanaf de Ganzepoelweg voorbij de hekken te gaan die daar staan opgesteld.

Afgelopen maandag fietsten zeker tien mensen het terrein op, tot aan de locaties van de windmolens aan toe. Zelfs op momenten dat een kraan onderdelen verplaatste. Dit is onverantwoord. Wij en windmolenleverancier Vestas nemen daarom nu extra maatregelen om toegang tot het terrein onmogelijk te maken. We roepen ook iedereen op zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen met het oog op de veiligheid van de medewerkers op het terrein en uw eigen veiligheid.

Veiligheid is een serieus onderwerp
Op het bouwterrein wordt gewerkt met grote machines en onderdelen van windmolens die al gauw tientallen tonnen wegen. Er gelden daarom strenge veiligheidseisen. De werknemers moeten bijvoorbeeld altijd beschermende kleding dragen, ze volgen veel veiligheidsprotocollen en zelfs een werknemer die eenmalig op het terrein komt, krijgt vooraf een veiligheidsinstructie. Het is daarom absoluut verboden voor onbevoegden om zomaar het terrein op te lopen of te fietsen. Dit geldt overigens in principe voor alle bouwterreinen in Nederland en niet alleen voor windparken.

Wegen van windpark zijn geen openbare wegen
Op de eerste foto hieronder ziet u van links naar rechts de Ganzepoelweg lopen, met de brug over de wetering. Vanaf daar gaan de wegen naar de windmolenlocaties. Het is verboden om op deze wegen naar het windpark te komen en ook om bij het site office te komen (de bouwketen die tijdelijk zijn geplaatst). De wegen naar de windmolenlocaties zijn geen openbare wegen en dus verboden terrein. Toeschouwers kunnen vanaf de openbare weg kijken, op voldoende afstand van de windmolens en de werkzaamheden. Dat kan bijvoorbeeld vanaf de Ganzepoelweg. Let daarbij wel op de verkeersveiligheid: er rijdt gewoon verkeer over de weg.
Op de tweede foto hieronder ziet u een foto van de aanvoer van een wiek. Beide foto’s zijn gemaakt door Martin Kwant.

2020 11 09 org 004de8b859406d83 1604912036000

2020 11 09 org 689292df10a1e60c 1604910592000